Shaneshwar Shikshan Prasarak Mandal’s Trust Body


Sr. No.Name of Member Designation
1 Mr. Pushkraj Vishwasrao Jagtap Chairman
2 Mr. Kailash Prabhakar Kunde Secretary
3 Miss. Shilpa Baburao KaduMember
4 Mr.Umakant Baburao Bhonge Member
5 Mrs. Kalpana Sambhajirao Pawar Member
6 Mrs. Sanpriya Vishwasrao JagtapMember
7 Mrs. Gitanjali Pushkraj Jagtap Member